دهه فجـــر مبارک باد

صفحه نخست | پست الكترونیك | آرشیو وبلاگ | RSS

به لاله ی در خون خفته. شهید دست از جان شسته / قسم به فریاد آخر. به اشک غلطان مادر / که راه ما.  باشدآ. راه تو . ای شهید / که را ه ما باشدآ راه تو ای شهید. / همه به پیش. همه به پیش. به یک صدا.

 “جاویدان ایرانه عزیز ما”

قسم به اسم آزادی. به لحظه ای که جان دادی / به قلب از هم پاشیده. شهیده در خون قلتیده / که راه ما. باشدآ. راه تو. ای شهید / که را ه ما باشدآ راه تو ای شهید / همه به پیش. همه به پیش. به یک صدا.

“جاویدان ایرانه عزیز ما”

قسم به عزم هم رزمان. ستم کشان با ایمان / دل خستگان جان بر کف. دلاوران هم پیمان / که را ه ما باشدآ راه تو ای شهید / همه به پیش. همه به پیش. به یک صدا.

“جاویدان ایرانه عزیز ما”

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 2:53 توسط انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی